En liten förhandsvisning av Kästa förskolas lokaler…


Mot framtiden

I fredags för en dryg vecka sedan träffade jag och Micke de nio pedagoger som ska börja arbeta på Kästa förskola i augusti. Nio själar med unika kunskaper och unika erfarenheter möttes för en heldag tillsammans.

Äntligen är vi här! Alla dessa värden, tankar och idéer som har snurrat i mitt huvud blir viktiga och riktiga först när det finns mottagare och detsamma gäller såklart för dessa pedagoger. Hela dagen bubblade av tankar, funderingar och idéer. Återigen är det först när det är på riktigt som det blir meningsfullt och vise versa. Men precis som flera uttryckte så gör detta möte också att vi vill resa till framtiden nu och starta igång med allt det som vi pratar och pratar om.

Vi startade med frukost tillsammans där alla fick presentera sig. På dagordningen stod sedan viktiga värden som ska genomsyra allt på Kästa förskola och skola, ett utkast av verksamhetsplanen och en rundvandring på bygget. Dagen avslutades med en kort introduktion av google drive. Denna introduktion blev inte riktigt som jag tänkt mig då nätet svek oss så det blir att återkomma till den punkten.

IMG_7930-ANIMATIONEtt ”hoppfullt” team som har siktet riktat mot framtiden!

Mina reflektioner från denna dag är samsyn, barnfokus, argumentering och delaktighet.

Med samsyn menar jag att vi är överens om en del saker redan från början. Förskolans värdegrund sätter standarden för hela verksamheten. Vi var överens om att vi måste andas värdegrund i allt vi gör och vi måste också reflektera och diskutera begrepp i vår värdegrund för att veta vad vi menar när vi pratar om exempelvis delaktighet. Vi är idag överens om att vi måste leva efter vår värdegrund men vi måste bli överens om hur vi ska göra detta.

I flera diskussioner under dagen återkom vi till barnets bästa och fokus på barnen och barns delaktighet. Detta är en grundinställning som såklart är självklar att vi ska ha, men min erfarenhet är att det är lätt att tycka en sak och göra en annan. Vi vuxna måste ansvara för att barnens bästa sett utifrån olika glasögon är det som är grunden i allt vi gör och i alla våra reflektioner. Det som är det bästa för ett barn är inte nödvändigtvis det bästa för ett annat barn och samtidigt kan det bästa för gruppen som helhet vara något annat. Dessa ställningstaganden ställs vi inför flera gånger om dagen och kommer att behöva återkomma till ofta i våra diskussioner och reflektioner.

Flera av våra diskussioner blev av argumenterande sort vilket jag anser vara den professionella sorten av diskussion. I förskolan ska vi inte bara tycka utan vi måste kopplat till vårt uppdrag argumentera för att driva en kvalitativ utveckling.

Tusen tack alla pedagoger på Kästa förskola för en fin dag tillsammans med er!

 


Framtidens lärande

Kästa skola och förskola 9 februari 2015

Kästa skola och förskola vinter 2015

Hej! Jag heter Mika Rylander och jag har fått det häftiga uppdraget att bygga en förskola från start. I augusti i år öppnar Kästa skola och förskola i norra Europas största passivhus. Den dagen kommer att vara SÅÅÅÅÅÅÅ HÄFTIG, men innan dess krävs en hel del planerande och organiserande för att kunna skapa bästa förutsättningar för en förskola för framtidens lärande.

För mig är förskolans viktigaste uppgift lärande, ett lärande för livet.

Lärande…lärande för livet… Det låter ju stort och mäktigt men vad betyder det? Vad betyder det för mig?

Så här definierar Wikipedia lärande

”varje process som hos levande organismer leder till en varaktig kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller åldrande”.

Kanske inte den mest glamorösa definitionen när man först läser den och precis som wikipedia också skriver så behöver kunskap i denna mening inte vara positiv. Men jag anser att med denna syn på lärande så blir det tydligt att lärande inte kan likställas med att undervisas eller med det som kommer utav att bli undervisad.

Men lärande blir med denna definition något som leder till förändring hos den som lär sig, en varaktig förändring. Kanske som en slags evolution hos den enskilda individen. Men en evolution som också påverkar andra individer. Vad varje individ lär sig är förstås individuellt men samtidigt beroende av sammanhang och situationer runt individen.

Hur vi på förskolan ser på lärande och kunskap påverkar barnens syn på sitt och andras lärande samt på förskolans kollektiva uppfattning av innebörden av kunskap. Vi kan sätta gränser och begränsa barnens utveckling och lärande men vi kan också möjliggöra, stimulera och skapa goda förutsättningar för ett lärande för framtiden.

Tror vi på en allmängiltig sanning kommer vi leda barnen till att sträva efter att hitta den sanningen och följa den. Om vi istället tror att kunskap är något som är kontextuellt och relationellt skapas individer som själva ser sig som kunskapare och individer som kan påverka och förändra världen. Om vi utmanar varandra och oss själva att angripa världen på nya sätt kommer vi att se på världen och dess innehåll med nya ögon.

Det jag vill säga med detta är att vår grundsyn till människan och livet är mycket viktigt för vilken förskola vi kommer att bedriva. För mig är dessa grundvärderingar mycket viktiga och därför kommer jag att använda dom som karta när jag utformar allt… ända ifrån utemiljö till mötesstruktur.

Till förskolan kommer barn som från sin första stund har viljan att lära. Vårt uppdrag är att stötta, stimulera, utmana och vårda varje barns egen gnista. Det kallar jag världens häftigaste uppdrag…

Bilden är tagen på Ason Primary School i London

Anson Primary School i London 21 januari 2015