Framtidens lärande

Kästa skola och förskola 9 februari 2015

Kästa skola och förskola vinter 2015

Hej! Jag heter Mika Rylander och jag har fått det häftiga uppdraget att bygga en förskola från start. I augusti i år öppnar Kästa skola och förskola i norra Europas största passivhus. Den dagen kommer att vara SÅÅÅÅÅÅÅ HÄFTIG, men innan dess krävs en hel del planerande och organiserande för att kunna skapa bästa förutsättningar för en förskola för framtidens lärande.

För mig är förskolans viktigaste uppgift lärande, ett lärande för livet.

Lärande…lärande för livet… Det låter ju stort och mäktigt men vad betyder det? Vad betyder det för mig?

Så här definierar Wikipedia lärande

”varje process som hos levande organismer leder till en varaktig kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller åldrande”.

Kanske inte den mest glamorösa definitionen när man först läser den och precis som wikipedia också skriver så behöver kunskap i denna mening inte vara positiv. Men jag anser att med denna syn på lärande så blir det tydligt att lärande inte kan likställas med att undervisas eller med det som kommer utav att bli undervisad.

Men lärande blir med denna definition något som leder till förändring hos den som lär sig, en varaktig förändring. Kanske som en slags evolution hos den enskilda individen. Men en evolution som också påverkar andra individer. Vad varje individ lär sig är förstås individuellt men samtidigt beroende av sammanhang och situationer runt individen.

Hur vi på förskolan ser på lärande och kunskap påverkar barnens syn på sitt och andras lärande samt på förskolans kollektiva uppfattning av innebörden av kunskap. Vi kan sätta gränser och begränsa barnens utveckling och lärande men vi kan också möjliggöra, stimulera och skapa goda förutsättningar för ett lärande för framtiden.

Tror vi på en allmängiltig sanning kommer vi leda barnen till att sträva efter att hitta den sanningen och följa den. Om vi istället tror att kunskap är något som är kontextuellt och relationellt skapas individer som själva ser sig som kunskapare och individer som kan påverka och förändra världen. Om vi utmanar varandra och oss själva att angripa världen på nya sätt kommer vi att se på världen och dess innehåll med nya ögon.

Det jag vill säga med detta är att vår grundsyn till människan och livet är mycket viktigt för vilken förskola vi kommer att bedriva. För mig är dessa grundvärderingar mycket viktiga och därför kommer jag att använda dom som karta när jag utformar allt… ända ifrån utemiljö till mötesstruktur.

Till förskolan kommer barn som från sin första stund har viljan att lära. Vårt uppdrag är att stötta, stimulera, utmana och vårda varje barns egen gnista. Det kallar jag världens häftigaste uppdrag…

Bilden är tagen på Ason Primary School i London

Anson Primary School i London 21 januari 2015